VÅR VISION

Vi tror på Ett samhälle som inkluderar istället för att exkludera. Vår ambition är att synliggöra de människor som genom sitt hårda arbete motverkar utanförskap.

Vi tror att kreativitet stärker individer och samhället i sin helhet.