Vad vi gör

Vi vill lyfta fram individer som fungerar som förebilder för sin OMGIVNING. Tanken är att möjliggör möten mellan människor av olika kön, generationer och inte minst kulturer så de kan motverka utanförskap - För sig själv och andra.

 

LÄS MER: VI DELAR UT ETT ÅRLIGT PRIS.

SE FILM: VI ENGAGERAR OSS I PROJEKT SOM FRÄMJAR INTEGRATION GENOM KREATIVITET.